shturivie izolyatori SHF SHS TFШтыревые изоляторы (изолятор ШФ, ШС, ТФ)

Opori lineinie izolyatori OLF OLSK Опорные линейные изоляторы (изолятор ОЛФ, ОЛСК)

Podvesnie izolyztori PSПодвесные изоляторы (изолятор ПС)

Opori izolyatori IO IOPОпорные изоляторы (изолятор ИО, ИОР)

Sterjnevie izolyatori IOSСтержневые изоляторы (изолятор ИОС)

Prohodnie izolyatori IPU IPПроходные изоляторы (изолятор ИПУ, ИП)

Takelajnie izolyatori ITТакелажные изоляторы (изолятор ИТ)

Izolyatori dlya transformatornih vvodov IPTИзоляторы для трансформаторных вводов (изолятор ИПТ)